ความเชื่อถือและความปลอดภัยสูงสุด

เราทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราด้วยการทดสอบที่สูงกว่าค่ามาตรฐาน เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด โดยสินค้าของเราได้มาตรฐาน Underwriters Laboratories Inc. (UL) และได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ